Nápověda pro BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-09-20

SWD-20120920115732804

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 9

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 9
Populární témata ........................................................................................................................................ 28
Populární tipy ............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 43

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 48

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 48
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 49
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 50
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 51
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 52
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 53
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 54
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 55
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 55
Klávesové zkratky: Zprávy ........................................................................................................................... 56
Klávesové zkratky: Soubory a přílohy ........................................................................................................... 58
Klávesové zkratky: Psaní pomocí fyzické klávesnice .................................................................................... 59
Klávesové zkratky: Psaní pomocí klávesnice na dotykové obrazovce. ........................................................... 60
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 61
Klávesové zkratky: Prohlížeč ....................................................................................................................... 62
Klávesové zkratky: Hledání ......................................................................................................................... 64
Klávesové zkratky: Mapy ............................................................................................................................. 64
Klávesové zkratky: Kalendář ....................................................................................................................... 65
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 65

Telefon ....................................................................................................................................................... 67

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 67
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 87

background image

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 91

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 91
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 93

Zprávy ........................................................................................................................................................ 95

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 95
Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 132

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 139

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 139
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 146

Média ...................................................................................................................................................... 147

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 147
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 164

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 168

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 168
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 172

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 173

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 173
Tipy: Prohlížeč ......................................................................................................................................... 187
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 188

Kalendář .................................................................................................................................................. 190

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 190
Tipy: Kalendář .......................................................................................................................................... 199
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 200

Kontakty .................................................................................................................................................. 202

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 202
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 212

Hodiny ..................................................................................................................................................... 213

background image

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 213
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 217

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 218

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 218
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 218
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 218
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 219
Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 219
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 219
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 220
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 222
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 222
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 222
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 223

Zadávání .................................................................................................................................................. 224

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 224
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 234

Klávesnice ............................................................................................................................................... 235

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 235

Jazyk ....................................................................................................................................................... 239

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 239
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 241

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 242

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 242
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 247

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 249

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 249
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 251

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 252

Jak na to: Kompas .................................................................................................................................... 252

Mapy ....................................................................................................................................................... 254

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 254
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 258
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 260

Aplikace ................................................................................................................................................... 261

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 261
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 263

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 267

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 267

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 269

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 269
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 271

Správa připojení ....................................................................................................................................... 273

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 273
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 280

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 290

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 290
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 293

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 295

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 295
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 303

Server médií ............................................................................................................................................. 307

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 307

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 309

background image

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 309
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 309
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 310
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 310

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 311

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 311
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 315

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 316

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 316
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 322

Hledání .................................................................................................................................................... 324

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 324
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 329

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 330

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 330
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 361

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 363

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 363
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 363
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 364
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 364
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 365

Synchronizace ......................................................................................................................................... 366

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 366
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 369

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 371

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 371

background image

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 377

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 377
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 377

Glosář ...................................................................................................................................................... 378

Právní upozornění .................................................................................................................................... 380