BlackBerry Torch 9810 - Informace o účtu Účet BlackBerry ID

background image

Informace o účtu Účet BlackBerry ID

Účet Účet BlackBerry ID umožňuje pohodlný přístup k různým produktům a službám BlackBerry. Po vytvoření účtu Účet

BlackBerry ID můžete k přihlášení k jakémukoli produktu BlackBerry, který účet Účet BlackBerry ID podporuje, používat

svou e-mailovou adresu a heslo Účet BlackBerry ID. Prostřednictvím účtu Účet BlackBerry ID můžete spravovat aplikace

stažené z obchodu BlackBerry App World a uchovat si je při změně smartphonu.
Při nastavování tabletu BlackBerry PlayBook nebo smartphonu BlackBerry se systémem BlackBerry 7 budete vyzváni,

abyste se přihlásili pomocí účtu Účet BlackBerry ID. Pokud již máte vytvořen účet Účet BlackBerry ID, při nastavování

nového tabletu nebo smartphonu jej použijte (nevytvářejte nový účet Účet BlackBerry ID). K tabletu i smartphonu se

můžete přihlásit pomocí stejného účtu Účet BlackBerry ID.
Používáte-li starší smartphone BlackBerry, můžete vytvořit účet Účet BlackBerry ID z aplikace, která účet Účet BlackBerry

ID podporuje, nebo můžete účet Účet BlackBerry ID vytvořit na webové stránce

www.blackberry.com/blackberryid

.

Související informace

Informace o stahování aplikací pomocí služby BlackBerry App World,

29