BlackBerry Torch 9810 - Zachování podsvícení při přehrávání videa

background image

Zachování podsvícení při přehrávání videa

Při výchozím nastavení se podsvícení po určité době vypne, aby se šetřila energie baterie. Můžete změnit možnosti médií
tak, aby podsvícení zůstalo zapnuté při přehrávání videa.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3.

Zrušte zaškrtnutí políčka Vypnout automatické podsvícení.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Média

155

background image

Chcete-li při přehrávání videa ponechat podsvícení vypnuté, zaškrtněte políčko Vypnout automatické podsvícení.