BlackBerry Torch 9810 - Kopírování, přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru

background image

Kopírování, přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru

1.

Proveďte jednu z následujících akcí:
• Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Soubory.
• Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média. Stiskněte klávesu

> Prozkoumat.

2.

Najděte a zvýrazněte soubor.

3.

Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li kopírovat soubor, klikněte na možnost Kopírovat. Přejděte k umístění. Klikněte na možnost Vložit.

Uživatelská příručka

Média

148

background image

• Chcete-li přesunout soubor, klikněte na možnost Vyjmout. Přejděte k umístění. Klikněte na možnost Vložit.
• Chcete-li přejmenovat soubor, klikněte na možnost Přejmenovat. Zadejte název souboru. Klikněte na možnost

Uložit.

• Chcete-li odstranit soubor, klikněte na možnost Odstranit.