BlackBerry Torch 9810 - Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku

background image

Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku,

148

Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku

Funkce zesílení zvuku umožňuje zesílit hlasitost ve větším rozsahu, než umožňují normální nastavení hlasitosti pro skladby,
vyzváněcí tóny a videa.

1.

Proveďte jednu z následujících akcí:

• Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

• Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hlasové zprávy. Stiskněte klávesu

>

Možnosti.

2.

Zaškrtněte políčko Zesílení zvuku.

3.

Přečtěte si výstrahu na obrazovce, a chcete-li pokračovat, klikněte na možnost Ano.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.