BlackBerry Torch 9810 - Tipy: Aktualizace softwaru

background image

Tipy: Aktualizace softwaru

Pravidelně jsou vydávány aktualizované verze systému BlackBerry Device Software a aplikace BlackBerry Desktop
Software a aktualizaci lze provést z počítače nebo ze smartphonu. Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně
vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru
ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu
z neočekávaných důvodů.

Kontrola dostupnosti aktualizované verze systému
BlackBerry Device Software, kterou je možné stáhnout přes
síť.

V závislosti na modelu smartphonu nemusí být tato funkce
podporována. Na domovské obrazovce nebo ve složce
klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení >
Aktualizace softwaru.

Aktualizace systému BlackBerry Device Software
z počítače.

Na počítači navštivte webovou stránku

www.blackberry.com/update

. Klikněte na možnost Check

for Updates (Kontrolovat aktualizace). Připojte
smartphone k počítači.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

34

background image

Nastavení automatického zjišťování aktualizací v aplikaci
BlackBerry Desktop Software .

Pokyny naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop
Software.

Aktualizace systému BlackBerry Desktop Software .

Navštivte webovou stránku

www.blackberry.com/

desktopsoftware

.