BlackBerry Torch 9810 - Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo

background image

Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo

Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste připojení k síti měli nechat vypnuté. Další informace
najdete v brožuře Bezpečnostní informace a informace o produktu ke smartphonu BlackBerry.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.
• Režim Letadlo zapnete kliknutím na možnost Vypnout vše.
• Režim Letadlo vypnete kliknutím na možnost Obnovit připojení.

Související informace

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu,

275

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu připojení k síti,

274