BlackBerry Torch 9810 - Změna, přesun nebo odstranění uložené sítě Wi-Fi

background image

Uložené sítě Wi-Fi
Změna, přesun nebo odstranění uložené sítě Wi-Fi

1.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.

2.

Klikněte na možnost Síť Wi-Fi > Uložené sítě Wi-Fi.

3.

Zvýrazněte uloženou síť Wi-Fi.

4.

Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li změnit možnosti pro uloženou síť, klikněte na možnost Upravit. Změňte možnosti. Klikněte na možnost

Uložit.

• Chcete-li přesunout uloženou síť a změnit pořadí, ve kterém se smartphone BlackBerry snaží o připojení k vašim

uloženým sítím, klikněte na možnost Přesunout. Klikněte na nové umístění.

• Uloženou síť odstraníte kliknutím na možnost Odstranit.

Související informace

Možnosti pro uložené sítě Wi-Fi,

283