BlackBerry Torch 9810 - Nelze se připojit k síti Wi-Fi

background image

Nelze se připojit k síti Wi-Fi

V závislosti na modelu smartphonu BlackBerry nemusí být funkce Wi-Fi podporována.
Zkuste následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k síti Wi-Fi.
• Ověřte, zda se nacházíte v oblasti s pokrytím sítě Wi-Fi. Pokud se připojujete k domácí síti, zkontrolujte, zda se mohou

připojit i ostatní bezdrátová zařízení. Pokud se připojujete k podnikové síti Wi-Fi nebo k přístupovému bodu, obraťte se
na správce nebo na obsluhu přístupového bodu.

• Ověřte, zda je čas smartphonu synchronizovaný s časem sítě. Pokud se časy liší, mohly by smartphonu bránit

v připojení (například, když připojení k síti vyžaduje, abyste ve svém smartphonu měli certifikát a tento certifikát má
datum konce platnosti).

• Pokud se síť Wi-Fi nezobrazuje v aplikaci Síť Wi-Fi, je možné, že je skrytá. Pokud znáte název sítě, zkuste se připojit k síti

Wi-Fi ručně.

• V aplikaci Síť Wi-Fi ověřte, zda jsou správně nastaveny možnosti sítě Wi-Fi. Chcete-li zjistit, které možnosti můžete

použít, pak si v případě domácí sítě prostudujte informace dodané s vaším směrovačem. V případě podnikové sítě Wi-Fi
se obraťte na správce a v případě veřejného přístupového bodu si prostudujte informace pro daný přístupový bod nebo
se obraťte na obsluhu přístupového bodu, která by vám mohla poskytnout informace o způsobu připojení.

• Pokud jste sítě Wi-Fi přepnuli ručně, přepněte na jinou síť Wi-Fi nebo smartphone nastavte na vyhledávání dostupných

sítí Wi-FiWLAN.

• Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry Enterprise Server, může váš smartphone zabránit v připojení

k určitým bezdrátovým přístupovým bodům. Další informace získáte u správce.

• Pokud používáte metodu Nastavení tlačítkem, ověřte, zda přístupový bod disponuje funkcí Wi-Fi Protected Setup a zda

je nastaven tak, aby odesílal svůj profil. Ověřte, zda se současně nepokouší připojit i jiné zařízení a zda v tomto režimu
není v dosahu více než jeden přístupový bod. Další informace najdete v pokynech dodaných se směrovačem.

• Používáte-li pro připojení k síti Wi-Fi protokol PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS nebo EAP-SIM, ověřte, zda máte

nainstalován kořenový certifikát pro server certifikačního úřadu, který vytvořil certifikát pro ověřovací server. Certifikát
musí být před připojením k síti přenesen do vašeho smartphonu. Další informace získáte u svého správce.

• Používáte-li pro připojení k síti Wi-Fi protokol EAP-TLS, ověřte, zda jste do smartphonu přidali certifikát ověření.

Certifikát musí být před připojením k síti přenesen do vašeho smartphonu. Další informace získáte u svého správce.

Související informace

Ruční připojení k síti Wi-Fi,

282

Připojení k síti Wi-Fi,

281

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu připojení k síti,

274

Uživatelská příručka

Správa připojení

288