BlackBerry Torch 9810 - Omezení odchozích hovorů

background image

Omezení odchozích hovorů

1.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.

2.

Klikněte na možnost Sítě a připojení > Připojení Bluetooth.

3.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

4.

V poli Povolit odchozí hovory nastavte hodnotu Nikdy nebo Jsou-li odblokované.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.