BlackBerry Torch 9810 - Odstranění protokolů hovorů

background image

Odstranění protokolů hovorů

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

V horní části obrazovky posunutím prstu doleva nebo doprava zobrazíte obrazovku Protokol hovorů.

3.

Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li odstranit pouze jeden protokol hovorů, zvýrazněte jej.
• Chcete-li odstranit určitou řadu protokolů, zvýrazněte protokol. Stiskněte a přidržte klávesu Shift. Posunujte

prstem nahoru nebo dolů po trackpadu. Uvolněte klávesu Shift.

4.

Stiskněte klávesu

> Odstranit.