BlackBerry Torch 9810 - Popis barev blikajících kontrolek LED

background image

Popis barev blikajících kontrolek LED

Kontrolka LED na horní straně smartphonu BlackBerry bliká různými barvami, kterými signalizuje pospané stavy.

Barva blikající
kontrolky LED

Popis

Zelená

Signalizuje, že se nacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím. Toto oznámení můžete zapnout nebo
vypnout.

Modrá

Signalizuje, že je smartphone připojen k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth

®

. Toto

oznámení můžete zapnout nebo vypnout.

Červená

Signalizuje, že jste obdrželi novou zprávu. Tato kontrolka také bliká v případě, že smartphone
přistupuje k datům na kartě Smart Card. Toto oznámení můžete zapnout nebo vypnout. Pomocí
profilů Zvuky a výstrahy také můžete změnit barvu kontrolek LED pro vyzváněcí tóny, oznámení
zpráv, připomenutí událostí nebo jiných upozornění aplikací.

Žlutá

Signalizuje, že úroveň nabití baterie klesla na minimum a že baterii je třeba nabít. Toto oznámení
nemůžete zapnout ani vypnout. Žlutá kontrolka LED bliká, pokud je smartphone vypnutý a nabíjí se.
Po dokončení nabíjení se tato kontrolka rozsvítí zeleně.

Související informace

Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající diody LED,

245

Vypnutí nebo zapnutí upozornění na připojení Bluetooth,

302