BlackBerry Torch 9810 - Zvýraznění, vyjmutí, kopírování nebo vkládání textu

background image

Zvýraznění, vyjmutí, kopírování nebo vkládání textu

1.

Proveďte jednu z následujících akcí:

• Na vysouvací klávesnici podržte stisknutou klávesu

. Chcete-li zvýraznit text znak po znaku, posunujte

prstem doleva nebo doprava po trackpadu. Chcete-li zvýraznit text řádek po řádku, posunujte prstem nahoru

nebo dolů po trackpadu.

• Chcete-li zvýraznit text, na klávesnici dotykové obrazovky se dotkněte začátku a konce textu. Chcete-li upravit

zvýrazněný text, posuňte rámeček kurzoru.

2.

Stiskněte klávesu

.

3.

Klepněte na položku Vyjmout nebo Kopírovat.

4.

Přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit vyjmutý nebo zkopírovaný text.

5.

Stiskněte klávesu

> Vložit.