BlackBerry Torch 9810 - Ukončení ukládání e-mailů odeslaných ze smartphonu v počítači

background image

Ukončení ukládání e-mailů odeslaných ze smartphonu v počítači

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry Enterprise
Server, který tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Předvolby e-mailu.

3.

Pokud se objeví pole Služby zpráv, zadejte údaje odpovídajícího e-mailového účtu.

4.

Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit kopii ve složce Odesláno.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.