BlackBerry Torch 9810 - Vypnutí výzvy Odstranit zprávu nebo Přečtená zpráva

background image

Vypnutí výzvy Odstranit zprávu nebo Přečtená zpráva

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení zpráv a akce.

• Chcete-li vypnout výzvu Odstranit zprávu, zrušte v části Akce zaškrtnutí políčka Potvrdit odstranění.
• Chcete-li vypnout výzvu Přečtená zpráva, zrušte v části Akce zaškrtnutí políčka Potvrdit označení předchozích

zpráv jako přečtených.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zprávy

98