Pomoć za BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

Verzija: 7.1

Korisnički priručnik

background image

Izdano: 2012-09-20

SWD-20120920115242515

background image

Sadržaj

Brza pomoć .................................................................................................................................................. 9

Osnovne upute: Vaš pametni telefon ............................................................................................................. 9
Popularne teme .......................................................................................................................................... 28
Popularni savjeti ......................................................................................................................................... 32
Rješavanje uobičajenih problema ............................................................................................................... 42

Savjeti i prečaci .......................................................................................................................................... 47

Savjeti: Brzi postupci .................................................................................................................................. 47
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 48
Savjeti: Traženje aplikacija .......................................................................................................................... 49
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke .......................................................... 50
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona ...................................................... 51
Savjeti: Ažuriranje softvera .......................................................................................................................... 52
Savjeti: Zaštita podataka ............................................................................................................................. 53
Savjeti: Upravljanje indikatorima ................................................................................................................. 53
Prečaci: Telefon ......................................................................................................................................... 54
Prečaci: Poruke .......................................................................................................................................... 55
Prečaci: Datoteke i privici ........................................................................................................................... 56
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice .......................................................................................... 57
Prečaci: Unos teksta pomoću dodirne zaslonske tipkovnice ........................................................................ 59
Prečaci: Multimedija .................................................................................................................................. 60
Prečaci: Preglednik .................................................................................................................................... 61
Prečaci: Pretraživanje ................................................................................................................................. 62
Prečaci: Karte ............................................................................................................................................ 63
Prečaci: Kalendar ....................................................................................................................................... 63
Rješavanje problema: Prečaci ..................................................................................................................... 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 65

Upute: Telefon ........................................................................................................................................... 65
Rješavanje problema: Telefon ..................................................................................................................... 85

background image

Glasovne naredbe ...................................................................................................................................... 89

Upute: Glasovne naredbe ........................................................................................................................... 89
Rješavanje problema: Glasovne naredbe ..................................................................................................... 91

Poruke ....................................................................................................................................................... 93

Upute: Aplikacija Poruke ............................................................................................................................ 93
Rješavanje problema: Aplikacija Poruke .................................................................................................... 129

Datoteke i privitci ..................................................................................................................................... 136

Upute: Datoteke ....................................................................................................................................... 136
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................ 143

Multimedija .............................................................................................................................................. 144

Upute: Multimedija .................................................................................................................................. 144
Rješavanje problema: Multimedija ............................................................................................................ 161

Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja .......................................................................................................... 165

Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ............................................................................................... 165
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ........................................................................ 169

Preglednik ................................................................................................................................................ 170

Upute: Preglednik .................................................................................................................................... 170
Savjeti: Preglednik .................................................................................................................................... 184
Rješavanje problema: Preglednik .............................................................................................................. 185

Kalendar .................................................................................................................................................. 187

Upute: Kalendar ....................................................................................................................................... 187
Savjeti: Kalendar ...................................................................................................................................... 196
Rješavanje problema: Kalendar ................................................................................................................ 197

Kontakti ................................................................................................................................................... 199

Upute: Kontakti ........................................................................................................................................ 199
Rješavanje problema: Kontakti ................................................................................................................. 209

Sat ........................................................................................................................................................... 210

background image

Upute: Sat ................................................................................................................................................ 210
Rješavanje problema: Sat ......................................................................................................................... 213

Zadaci i podsjetnici .................................................................................................................................. 215

Stvaranje zadatka ili podsjetnika ............................................................................................................... 215
Slanje zadatka ili podsjetnika .................................................................................................................... 215
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika .............................................................................................. 215
Promjena statusa zadatka ........................................................................................................................ 216
Sakrivanje dovršenih zadataka .................................................................................................................. 216
Prikaz zadataka u kalendaru ..................................................................................................................... 216
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika ........................................................................................................ 217
Više o kategorijama .................................................................................................................................. 219
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika ........................................................................................ 219
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike ............................................................................ 220
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki ....................................................................... 220

Unos teksta .............................................................................................................................................. 221

Upute: Unos teksta .................................................................................................................................. 221
Rješavanje problema: Unos teksta ............................................................................................................ 231

Tipkovnica ............................................................................................................................................... 232

Upute: Tipkovnica .................................................................................................................................... 232

Jezik ........................................................................................................................................................ 236

Upute: Jezik ............................................................................................................................................. 236
Rješavanje problema: Jezik ...................................................................................................................... 238

Prikaz na zaslonu ..................................................................................................................................... 239

Upute: Prikaz na zaslonu .......................................................................................................................... 239
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu .................................................................................................... 244

GPS tehnologija ........................................................................................................................................ 245

Upute: GPS tehnologija ............................................................................................................................ 245
Rješavanje problema: GPS tehnologija ...................................................................................................... 247

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 248

Upute: Kompas ........................................................................................................................................ 248

Karte ........................................................................................................................................................ 250

Upute: Karte ............................................................................................................................................ 250
Prilagodba: Karte ..................................................................................................................................... 254
Rješavanje problema: Karte ...................................................................................................................... 256

Aplikacije ................................................................................................................................................. 257

Upute: Aplikacije ...................................................................................................................................... 257
Rješavanje problema: Aplikacije ............................................................................................................... 259

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 264

Upute: BlackBerry ID ............................................................................................................................... 264

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 266

Upute: BlackBerry Device Software .......................................................................................................... 266
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .................................................................................... 268

Upravljanje vezama .................................................................................................................................. 270

Mobilna mreža ......................................................................................................................................... 270
Wi-Fi tehnologija ...................................................................................................................................... 277

Način rada Mobilni hotspot ....................................................................................................................... 287

Upute: Način rada Mobilni hotspot ........................................................................................................... 287
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot ..................................................................................... 290

Bluetooth tehnologija ............................................................................................................................... 292

Upute: Bluetooth tehnologija .................................................................................................................... 292
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija .............................................................................................. 300

Poslužitelj za multimediju ......................................................................................................................... 303

Upute: Poslužitelj za multimediju .............................................................................................................. 303

Pametna dodatna oprema ........................................................................................................................ 306

background image

Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema ................................................................................................ 306
Postavljanje nove stanice .......................................................................................................................... 306
Promjena profila stanice ........................................................................................................................... 307
Brisanje spremljenog profila stanice ......................................................................................................... 307

Napajanje i baterija .................................................................................................................................. 308

Upute: Napajanje i baterija ....................................................................................................................... 308
Rješavanje problema: Napajanje i baterija ................................................................................................. 312

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ............................................................................. 313

Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice .................................................................. 313
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ........................................... 319

Pretraživanje ............................................................................................................................................ 321

Upute: Pretraživanje ................................................................................................................................. 321
Rješavanje problema: Pretraživanje .......................................................................................................... 325

Zaštita ...................................................................................................................................................... 327

Upute: Zaštita .......................................................................................................................................... 327
Rješavanje problema: Zaštita .................................................................................................................... 358

Servisne knjižice i dijagnostička izvješća ................................................................................................... 361

Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća ...................................................................... 361
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ..................................................................................... 361
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća ............................................................................. 362
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software .................. 362
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće ................................................................................... 363

Sinkronizacija ........................................................................................................................................... 364

Upute: Sinkronizacija ............................................................................................................................... 364
Rješavanje problema: Sinkronizacija ......................................................................................................... 367

Opcije pristupačnosti ................................................................................................................................ 369

Upute: Pristupačnost ............................................................................................................................... 369

background image

Kalkulator ................................................................................................................................................ 375

Korištenje kalkulatora ............................................................................................................................... 375
Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................................................... 375

Pojmovnik ................................................................................................................................................ 376

Pravna napomena .................................................................................................................................... 378