BlackBerry Torch 9810 - Kopiranje lokacije

background image

Kopiranje lokacije

1.

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za kopiranje lokacije koju pregledavate na karti pritisnite tipku

.

• Za kopiranje lokacije koja se nalazi na popisu, primjerice popisu omiljenih lokacija, otvorite taj popis. Označite

lokaciju. Pritisnite tipku

.

2.

Pritisnite Kopiraj lokaciju.

Za lijepljenje lokacije pritisnite tipku

> Zalijepi.