BlackBerry Torch 9810 - Promjena trajanja pregleda snimljenih fotografija

background image

Promjena trajanja pregleda snimljenih fotografija

Možete postaviti koliko dugo će fotografija nakon snimanja biti prikazana ili isključiti tu opciju kako biste odmah mogli
snimiti novu fotografiju.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

• Ako želite promijeniti trajanje pregleda, promijenite vrijeme u polju Pregled slike.
• Kako bi se slika zadržala na zaslonu nakon što pritisnete tipku

, polje Pregled slike postavite na Zadrži.

• Ako ne želite da se fotografija nakon snimanja prikazuje na zaslonu, polje Pregled slike postavite na Isključeno.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.