BlackBerry Torch 9810 - Prikaz ostalih grupiranih poruka e-pošte

background image

Prikaz ostalih grupiranih poruka e-pošte

Prije nego što počnete: Za prikaz više linija u svakoj poruci e-pošte unutar grupe morate postaviti pametni telefon
BlackBerry tako da e-poštu grupira po predmetu.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite Opcije > Prikaz poruke i akcije.

3.

Promijenite polje Duljina pregleda.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.