BlackBerry Torch 9810 - Brisanje poruke

background image

Organiziranje ulaznog spremnika
Brisanje poruke

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

• Označite poruku koju želite izbrisati. Pritisnite tipku

> Izbriši.

• Kako biste izbrisali spremljenu poruku, pritisnite tipku

> Prikaz spremljenih poruka. Označite poruku. Pritisnite

tipku

> Izbriši. Ako je potrebno, izbrišite poruke i iz spremnika ulaznih poruka.

• Ako želite izbrisati niz poruka, označite poruku. Pritisnite i zadržite tipku za mijenjanje. Povucite prstom prema gore ili

dolje po dodirnoj plohi. Otpustite tipku za mijenjanje. Pritisnite tipku

> Izbriši poruke.

• Za brisanje svih poruka koje su poslane prije određenog datuma označite polje s datumom. Pritisnite tipku

>

Izbriši prethodno > Izbriši.

Korisnički priručnik

Poruke

101

background image

Napomena: Poruke e-pošte koje izbrišete pomoću opcije izbornika Izbriši prethodno ne brišu se iz aplikacije za e-poštu na
računalu tijekom postupka usklađivanja e-pošte.