BlackBerry Torch 9810 - Prekid spremanja poruka e-pošte poslanih s računala na pametni telefon

background image

Prekid spremanja poruka e-pošte poslanih s računala na pametni telefon

Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Preference e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Pritisnite tipku

> Preusmjeravanje mape.

5.

Isključite potvrdni okvir uz mapu Poslane stavke.

6.

Korisnički priručnik

Poruke

107

background image

Pritisnite tipku

> Spremi.