BlackBerry Torch 9810 - Traženje poruka

background image

Traženje poruka

Možete tražiti poruke na svom pametnom telefonu BlackBerry. Možda ćete moći tražiti i poruke u aplikaciji e-pošte na
računalu ili na drugom povezanom računu e-pošte ako vaš račun e-pošte koristi uslugu BlackBerry Internet Service ili
BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

• Ako poruke želite pretraživati prema predmetu, označite poruku. Pritisnite tipku

> Pretraži prema > Predmet.

• Ako poruke želite pretraživati prema pošiljatelju, označite poruku. Pritisnite tipku

> Pretraži prema > Pošiljatelj.

• Ako želite koristiti napredno pretraživanje, pritisnite tipku

> Pretraži prema > Napredno. Definirajte kriterije

pretraživanja. Za spremanje kriterija pretraživanja pritisnite tipku

> Spremi. Pritisnite Traži.

Korisnički priručnik

Poruke

93

background image

• Kako biste poruke pretražili pomoću kriterija posljednjeg naprednog pretraživanja, pritisnite tipku

> Pretraži

prema > Napredno. Pritisnite tipku

> Posljednje.

Napomena: Ako tražite poruke, vaš pametni telefon neće pretraživati privitke.

Kako biste zaustavili pretraživanje, pritisnite tipku

.

Srodne informacije

Učinite više s rezultatima pretraživanja poruka,

324

Kriteriji za pretraživanje poruka,

323