BlackBerry Torch 9810 - Opcije za spremljene Wi-Fi mreže

background image

Opcije za spremljene Wi-Fi mreže

Uobičajene opcije

Opcija

Opis

Naziv

Unesite zaslonsko ime za Wi-Fi mrežu.

SSID

Unesite naziv Wi-Fi mreže.

Vrsta zaštite

Postavite vrstu zaštite koju podržava Wi-Fi mreža.

Vrsta pojasa

Postavite vrstu Wi-Fi mreže. Ako ne znate vrstu mreže, nemojte mijenjati ovo polje.

SSID odašiljanje

Odredite odašilje li Wi-Fi mreža svoj SSID.

Automatski dohvati IP
adresu i DNS

Postavite hoće li pametni telefon BlackBerry IP adresu, masku podmreže, DNS postavke i adresu
pristupnika primiti od Wi-Fi mreže.

Dopusti predaju
između pristupnih
točki

Postavite hoće li vaš pametni telefon ostati povezan s Wi-Fi mrežom kada se prebacujete između
pristupnih točki.

VPN profil

Ako je potrebno, postavite VPN profil koji će se koristiti sa spremljenom Wi-Fi mrežom.

IP adresa

Unesite IP adresu pametnog telefona.

Maska podmreže

Unesite masku podmreže za bežičnu pristupnu točku s kojom se vaš pametni telefon treba
povezati.

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

280

background image

Opcija

Opis

Primarni DNS

Unesite primarni DNS s kojim se vaš pametni telefon treba povezati.

Sekundarni DNS

Unesite sekundarni DNS s kojim se vaš pametni telefon treba povezati.

Zadana adresa
pristupnika

Unesite zadanu IP adresu pristupnika s kojim se vaš pametni telefon treba povezati.

Sufiks domene

Unesite domenu koju vaš pametni telefon koristi za pretvaranje naziva glavnog računala u IP
adrese.

WEP opcije

Ove se opcije prikazuju ako odaberete WEP zaštitu.

Opcija

Opis

Odaberite WEP ključ

Postavite vrstu WEP ključa za Wi-Fi mrežu.

WEP ključ

Unesite WEP ključ za Wi-Fi mrežu u heksadecimalnom formatu.

Osobne opcije za WPA/WPA2

Ove se opcije prikazuju ako odaberete WPA/WPA2 osobnu zaštitu.

Opcija

Opis

Zaporka

Ako je potrebno, unesite osobnu WPA ili WPA2 zaporku kako biste se povezali s WLANWi-Fi
mrežom.

WPA/WPA2 opcije za tvrtke

Ove se opcije prikazuju ako odaberete WPA/WPA2 poslovnu zaštitu.

Opcija

Opis

Enterprise podvrsta

Ako je potrebno, postavite način poslovne zaštite za Wi-Fi mrežu.

Korisničko ime

Ako je potrebno, unesite korisničko ime koje koristite za povezivanje s Wi-Fi mrežom.

Lozinka

Ako je potrebno, unesite lozinku koju koristite za povezivanje s Wi-Fi mrežom.

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

281

background image

Opcija

Opis

CA certifikat

Postavite korijenski certifikat koji vaš pametni telefon treba koristiti kako bi provjerio povezuje li se
s ispravnom Wi-Fi mrežom.

Klijentski certifikat

Postavite certifikat za provjeru autentičnosti koji vaš pametni telefon treba koristiti za povezivanje
s Wi-Fi mrežom.

Zaštita unutarnje veze Ako je potrebno, postavite protokol zaštite koji Wi-Fi mreža podržava za način interne provjere

autentičnosti.

Token

Postavite želite li koristiti hardverski token za povezivanje s Wi-Fi mrežom.

Predmet poslužitelja

Ako je potrebno, unesite naziv predmeta poslužitelja koji vaš pametni telefon treba koristiti kako
bi provjerio povezuje li se s ispravnom Wi-Fi mrežom.

SAN poslužitelja

Ako je potrebno, unesite SAN poslužitelja koji vaš pametni telefon treba koristiti kako bi provjerio
povezuje li se s ispravnom Wi-Fi mrežom.