BlackBerry Torch 9810 - Slanje Wi-Fi dijagnostičkog izvješća

background image

Wi-Fi dijagnostička izvješća
Slanje Wi-Fi dijagnostičkog izvješća

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Wi-Fi mreža.

3.

Pritisnite tipku

> Rješavanje problema > Wi-Fi dijagnostika.

4.

Pritisnite tipku

> Izvješće o e-pošti ili Izvješće o PIN-u.