BlackBerry Torch 9810 - Više o softverskim tokenima

background image

Više o softverskim tokenima

Možda će vam za prijavu na VPN trebati softverski token. Softverski token sadrži šifru tokena koju vaš pametni telefon

BlackBerry povremeno ponovo generira i PIN. Ako za prijavu na VPN koristite softverski token, softverski token mora biti na

vašem pametnom telefonu i informacije o softverskom tokenu koje se prikazuju u VPN profilu moraju biti ispravne. Dodatne

informacije o softverskim tokenima zatražite od administratora.