BlackBerry Torch 9810 - Više o kategorijama

background image

Više o kategorijama

Možete stvarati kategorije i u njih grupirati kontakte, zadatke i podsjetnike. Na temelju kategorija također možete suziti

kontakte, zadatke i podsjetnike koji se prikazuju.
Nazivi kategorije ne razlikuju velika i mala slova. Na jedan kontakt, zadatak i podsjetnik može se primijeniti više od jedne

kategorije. Ako koristite IBM Lotus Notes, na zadatak u svom pametnom telefonu BlackBerry možete primijeniti više od

jedne kategorije, no samo se jedna kategorija sinkronizira sa zadatkom u programu Lotus Notes.
Popis kontakata, popis zadataka i popis podsjetnika dijele kategorije, a promjene koje unesete u jednu aplikaciju

primjenjuju se u svim aplikacijama.