BlackBerry Torch 9810 Help

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-09-20

SWD-20120920120754718

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 9

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 9
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 28
Populaire tips ............................................................................................................................................. 33
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 44

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 49

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 49
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 50
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 52
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 52
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 53
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 54
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 55
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 56
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 57
Snelkoppelingen: berichten ........................................................................................................................ 57
Snelkoppelingen: Bestanden en bijlagen ..................................................................................................... 59
Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord ................................................................................... 60
Snelkoppelingen: typen met toetsenbord op het aanraakscherm ................................................................. 61
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 62
Snelkoppelingen: Browser .......................................................................................................................... 64
Snelkoppelingen: Zoeken ........................................................................................................................... 65
Snelkoppelingen: Kaarten ........................................................................................................................... 66
Snelkoppelingen: Agenda ........................................................................................................................... 66
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 67

Telefoon ..................................................................................................................................................... 68

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 68
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 88

background image

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 93

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 93
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 95

Berichten ................................................................................................................................................... 97

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 97
Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 135

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 142

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 142
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 149

Media ...................................................................................................................................................... 151

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 151
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 168

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 172

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 172
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 176

Browser ................................................................................................................................................... 178

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 178
Tips: Browser ........................................................................................................................................... 192
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 193

Agenda .................................................................................................................................................... 195

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 195
Tips: Agenda ............................................................................................................................................ 205
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 206

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 208

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 208
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 218

Klok ......................................................................................................................................................... 220

background image

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 220
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 224

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 225

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 225
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 225
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 225
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 226
Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 226
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 226
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 227
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 229
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 229
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 230
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten 230

Typen ...................................................................................................................................................... 231

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 231
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 241

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 242

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 242

Taal ......................................................................................................................................................... 246

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 246
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 248

Schermweergave ..................................................................................................................................... 250

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 250
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 255

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 257

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 257
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 259

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 260

Hoe kan ik: Kompas ................................................................................................................................. 260

Kaarten .................................................................................................................................................... 262

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 262
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 266
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 268

Toepassingen ........................................................................................................................................... 269

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 269
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 271

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 275

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 275

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 277

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 277
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 279

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 281

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 281
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 288

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 298

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 298
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 301

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 303

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 303
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 311

Mediaserver ............................................................................................................................................. 315

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 315

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 317

background image

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 317
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 317
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 318
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 318

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 319

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 319
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 323

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 324

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 324
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 331

Zoeken ..................................................................................................................................................... 333

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 333
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 338

Beveiliging ............................................................................................................................................... 339

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 339
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 372

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 374

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 374
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 374
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 375
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 375
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 376

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 377

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 377
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 380

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 383

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 383

background image

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 389

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 389
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 389

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 390

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 392