BlackBerry Torch 9810 - Opties voor alarmmeldingen wijzigen

background image

Opties voor alarmmeldingen wijzigen

1.

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.

2.

Druk op de toets

> Opties.

3.

Wijzig in het gedeelte Alarm de velden Alarmtoon, Volume, Sluimertijd en Trilsignaal.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.