BlackBerry Torch 9810 - De tijd op mijn smartphone is onjuist

background image

De tijd op mijn smartphone is onjuist

1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
2. Druk op de toets

> Tijd instellen.

3. Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

• Als het veld Tijd bijwerken is ingesteld op Automatisch, drukt u op de toets

> Tijd bijwerken.

• Als u op reis bent en in een andere tijdzone komt, moet u het veld Tijdzone wijzigen in de juiste tijdzone.
• Als u in een regio bent waar onlangs de zomer- of wintertijd is ingegaan of als u naar een andere tijdzone bent

gegaan, moet u mogelijk de tijdzonegegevens op uw BlackBerry-smartphone bijwerken. Als u de tijdzonegegevens
wilt bijwerken, drukt u op de toets

> Updates voor tijdzone ophalen. Voor deze functie moet u geabonneerd

zijn op dataservices (zoals e-mailberichten of browserservice). Als u een e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van
een BlackBerry Enterprise Server, kunt u uw tijdzonegegevens mogelijk niet bijwerken. Neem voor meer informatie
contact op met de beheerder.

Verwante informatie

Een tweede tijdzone weergeven op de klok,

220

De datum en tijd instellen,

220

Gebruikershandleiding

Klok

224