BlackBerry Torch 9810 - Het weer te geven lettertype wijzigen

background image

Het weer te geven lettertype wijzigen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Weergave > Schermweergave.

3.

Wijzig de velden voor het lettertype.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie