Pomoc usługi BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-09-20

SWD-20120920134842914

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 9

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 9
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 28
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 32
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 43

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 48

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 48
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 49
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 50
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 51
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 52
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 53
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 54
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 55
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 56
Skróty: wiadomości .................................................................................................................................... 56
Skróty: pliki i załączniki ............................................................................................................................... 58
Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej .................................................................................. 59
Skróty: wpisywanie za pomocą ekranowej klawiatury dotykowej ................................................................... 60
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 61
Skróty: przeglądarka ................................................................................................................................... 62
Skróty: wyszukiwanie .................................................................................................................................. 64
Skróty: mapy .............................................................................................................................................. 64
Skróty: kalendarz ........................................................................................................................................ 65
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 65

Telefon ....................................................................................................................................................... 67

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 67
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 88

background image

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 92

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 92
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 95

Wiadomości ............................................................................................................................................... 96

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 96
Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 134

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 141

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 141
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 148

Multimedia ............................................................................................................................................... 149

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 149
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 166

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 170

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 170
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 174

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 175

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 175
Podpowiedzi: przeglądarka ....................................................................................................................... 189
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 190

Kalendarz ................................................................................................................................................ 192

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 192
Podpowiedzi: kalendarz ............................................................................................................................ 202
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 202

Kontakty .................................................................................................................................................. 205

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 205
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 215

Zegar ....................................................................................................................................................... 216

background image

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 216
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 219

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 221

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 221
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 221
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 221
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 222
Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 222
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 222
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 223
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 225
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 225
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 226
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 226

Pisanie ..................................................................................................................................................... 227

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 227
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 237

Klawiatura ................................................................................................................................................ 238

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 238

Język ....................................................................................................................................................... 242

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 242
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 244

Ekran ....................................................................................................................................................... 245

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 245
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 250

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 252

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 252
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 254

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 255

Informacje: Kompas ................................................................................................................................. 255

Mapy ....................................................................................................................................................... 257

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 257
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 261
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 263

Aplikacje .................................................................................................................................................. 264

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 264
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 266

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 271

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 271

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 273

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 273
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 275

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 277

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 277
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 284

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 294

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 294
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 298

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 299

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 299
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 308

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 311

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 311

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 313

background image

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 313
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 313
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 314
Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 314

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 315

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 315
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 319

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 320

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 320
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 326

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 328

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 328
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 333

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 334

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 334
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 366

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 368

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 368
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 368
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 369
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 369

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 370

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 371

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 371
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 374

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 377

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 377

background image

Kalkulator ................................................................................................................................................ 383

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 383
Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 383

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 384

Informacje prawne ................................................................................................................................... 386