BlackBerry Torch 9810 - Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji

background image

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji,

264

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie

do innej aplikacji

• Aby przełączyć się do innej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz

do momentu pojawienia się przełącznika

aplikacji. Kliknij ikonę aplikacji. Jeżeli ikona żądanej aplikacji nie pojawi się, kliknij ikonę Ekran główny i przejdź do

ikony aplikacji, której szukasz.

• Aby powrócić do ekranu głównego, gdy nie jest realizowane połączenie, naciśnij klawisz

.

• Aby powrócić do ekranu głównego, jeśli jest realizowane połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz

do momentu

pojawienia się przełącznika aplikacji. Kliknij ikonę Ekran główny.

Uwaga: Jeśli klawisz

zostanie naciśnięty w trakcie trwania połączenia, połączenie zostanie zakończone, nawet jeśli

nastąpiło przełączenie do innej aplikacji.
Informacje pokrewne

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle,

265

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

264

background image

Wielozadaniowość — informacje,

264