BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie aplikacji

background image

Usuwanie aplikacji

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server, organizacja może nie zezwalać użytkownikom na
usuwanie niektórych aplikacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze zaznacz ikonę aplikacji.

2.

Naciśnij klawisz

> Usuń.