BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie właściwości aplikacji

background image

Wyświetlanie właściwości aplikacji

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.

3.

Kliknij aplikację.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

265