BlackBerry Torch 9810 - Załaduj ponownie oprogramowanie BlackBerry Device Software za pomocą programu BlackBerry Desktop Software

background image

Załaduj ponownie oprogramowanie BlackBerry Device Software za

pomocą programu BlackBerry Desktop Software

Zanim zaczniesz: Przed ponownym załadowaniem oprogramowania BlackBerry Device Software pobierz i zainstaluj
najnowszą wersję programu BlackBerry Desktop Software.
Ponowne załadowanie oprogramowania BlackBerry Device Software może okazać się konieczne w celu rozwiązania
problemu technicznego. Ponowne załadowanie oprogramowania BlackBerry Device Software może zająć do jednej
godziny. W trakcie tego procesu nie wolno odłączać smartfonu BlackBerry od komputera.
Uwaga: Wykonanie kopii zapasowej danych smartfonu może być niemożliwe, jeśli ponownie ładujesz oprogramowanie
BlackBerry Device Software w celu rozwiązania problemu technicznego, np. błędu aplikacji.

1.

Podłącz smartfon do komputera.

2.

Uruchom program BlackBerry Desktop Software.

3.

W programie BlackBerry Desktop Software kliknij opcję Aktualizuj.

4.

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania BlackBerry Device Software, kliknij polecenie Pobierz aktualizację.

5.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zachować kopię zapasową ustawień smartfonu i zapisanych w nim danych, zaznacz pole wyboru Utwórz

kopię zapasową danych z urządzenia. Dane z tej kopii zapasowej zostaną przywrócone w smartfonie po

zakończeniu ponownego ładowania oprogramowania. Jeśli nie utworzysz kopii zapasowej ze swoimi danymi,

danymi smartfonu, ustawieniami i wiadomościami e-mail, wszystkie te elementy zostaną usunięte ze smartfonu

po ponownym załadowaniu oprogramowania.

• Aby zaszyfrować dane w kopii zapasowej, kliknij Zaszyfruj plik kopii zapasowej.
• Jeśli chcesz otrzymywać przez e-mail powiadomienia o dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania

BlackBerry Device Software, zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail, gdy nowe wersje będą dostępne.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

269

background image

6.

Kliknij opcję Zainstaluj aktualizację.

Informacje pokrewne

Informacje o aktualizowaniu oprogramowania BlackBerry Device Software,

273

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

270