BlackBerry Torch 9810 - Usunąłem aplikację i chcę ją przywrócić

background image

Usunąłem aplikację i chcę ją przywrócić

Jeśli usuniesz aplikację, która została pobrana, istnieje możliwość przywrócenia jej w smartfonie BlackBerry.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

266

background image

Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

• Jeśli aplikacja została pobrana ze sklepu BlackBerry App World, na ekranie głównym kliknij ikonę BlackBerry App

World. Naciśnij klawisz

> Pomoc.

• Jeśli aplikacja została pobrana za pomocą programu BlackBerry Desktop Software, więcej informacji na temat

przywracania aplikacji można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

• Jeśli aplikacja została pobrana od dostawcy usług bezprzewodowych lub innej firmy, aby uzyskać więcej informacji na

temat przywracania tej aplikacji, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych lub firmą, z której aplikacja
pochodzi.