BlackBerry Torch 9810 - Informacje o aktualizowaniu oprogramowania BlackBerry Device Software

background image

Informacje o aktualizowaniu oprogramowania

BlackBerry Device Software

Można zaktualizować oprogramowanie BlackBerry Device Software, aby uzyskać dostęp do nowych aplikacji i funkcji lub

aby rozwiązać problem techniczny. Czas trwania procesu uaktualniania sięga od 15 minut do 2 godzin. Zależy to od rodzaju

uaktualniania oraz ilości danych i liczby aplikacji w smartfonie BlackBerry. W trakcie trwania procesu aktualizacji nie

można korzystać ze smartfonu ani wykonywać połączeń alarmowych.
W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora można dokonać aktualizacji oprogramowania

BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, z witryny WWW lub za pomocą programu BlackBerry

Desktop Software. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych podczas pobierania aktualizacji na smartfon za

pośrednictwem sieci bezprzewodowej, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.