BlackBerry Torch 9810 - Zaktualizuj oprogramowanie BlackBerry Device Software

background image

Zaktualizuj oprogramowanie BlackBerry Device

Software

Ze smartfonu BlackBerry można korzystać w trakcie pobierania oprogramowania BlackBerry Device Software, ale nie w
trakcie jego instalowania. W trakcie instalacji smartfon może się zresetować lub wyświetlić biały ekran. W trakcie procesu
aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora.
Jeśli jest włączona funkcja ochrony zawartości, na różnych etapach procesu instalacji może być konieczne wpisywanie
hasła.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

273

background image

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zaktualizować oprogramowanie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, na ekranie głównym kliknij ikonę

. W przypadku braku ikony

kliknij ikonę Opcje na ekranie głównym lub w folderze. Kliknij Urządzenie

> Aktualizacje oprogramowania.

• Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą programuBlackBerry Desktop Software, uruchom program

BlackBerry Desktop Software na komputerze. Podłącz smartfon do komputera.

• Aby zaktualizować oprogramowanie za pośrednictwem witryny WWW, odwiedź na komputerze stronę

www.blackberry.com/update

. Kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje. Podłącz smartfon do komputera.

2.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeśli zaktualizowałeś oprogramowanie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, możesz usunąć tymczasowo
przechowywaną w smartfonie poprzednią wersję oprogramowania: na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Aktualizacje oprogramowania. Naciśnij klawisz

> Pokaż wynik. Naciśnij klawisz

> Usuń

dane starszej wersji.
Informacje pokrewne

Tworzenie kopii zapasowych danych smartfonu i ich przywracanie — informacje,

192