BlackBerry Torch 9810 - Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software

background image

oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.Kliknij Urządzenie > Informacje o wersjach urządzenia.
• Jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez język wprowadzania, w wiadomości lub notatce wpisz myver, a następnie

spację.

Rozwiązywanie problemów z

oprogramowaniem BlackBerry Device

Software