BlackBerry Torch 9810 - Mój smartfon odpowiada powoli lub zawiesza się

background image

Mój smartfon odpowiada powoli lub zawiesza się

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Zamknij nieużywane aplikacje.
• Zwolnij część pamięci aplikacji.
• Aktualizowanie oprogramowania BlackBerry Device Software.
• Wyjmij i włóż baterię. Więcej informacji dotyczących wkładania baterii można znaleźć w drukowanej dokumentacji

dołączonej do smartfonu BlackBerry lub na stronie

www.blackberry.com/docs/smartphones

w sekcji Zacznij tutaj

dotyczącej posiadanego smartfonu.

Informacje pokrewne

Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu,

52

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w smartfonie,

326

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle,

265

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

276