BlackBerry Torch 9810 - Zmiana informacji BlackBerry ID

background image

Zmiana informacji BlackBerry ID

Możesz zmienić nazwę wyświetlaną, pytanie bezpieczeństwa i odpowiedź na nie, a także hasło. Informacje BlackBerry ID
można zmienić w komputerze lub smartfonie BlackBerry z oprogramowaniemBlackBerry 7. W przypadku niektórych
aplikacji można także zmienić informacje z poziomu aplikacji wykorzystującej BlackBerry ID.

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Korzystając z komputera, odwiedź stronę

www.blackberry.com/blackberryid

.

• Na ekranie głównym smartfonu BlackBerry kliknij Opcje > Urządzenie > BlackBerry ID.

2.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry ID

272