BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie lub usuwanie własnych profili dźwiękowych

background image

Dodawanie lub usuwanie własnych profili dźwiękowych,

171

Ikony profili dźwięków i alarmów,

170

Dodawanie lub usuwanie własnych profili

dźwiękowych

Oprócz profili dźwiękowych zaprogramowanych fabrycznie można także tworzyć własne.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.

2.

Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy > Zarządzanie profilem > Dodaj profil własny.

3.

W polu Nazwa wpisz nazwę profilu.

4.

Kliknij element, który chcesz zmienić.

5.

Zmień dzwonek, powiadomienie lub informację przypomnienia.

Podręcznik użytkownika

Dzwonki, dźwięki i alarmy

171

background image

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć własny profil dźwiękowy, zaznacz go. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Informacje pokrewne

Ikony profili dźwięków i alarmów,

170