BlackBerry Torch 9810 - Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje

background image

Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje

Profil wybrany w aplikacji Profile dźwięków i alarmów określa sposób alarmowania Cię przez smartfon BlackBerry o

połączeniach telefonicznych, wiadomościach, przypomnieniach i zawartości przeglądarki.
Twój smartfon posiada profil Normalny oraz pięć innych zainstalowanych profili: Głośno, Średnio, Tylko wibracja, Wyciszony

oraz Tylko połączenia telefoniczne. Domyślnie pewne ustawienia w zainstalowanych profilach oparte są na ustawieniach

profilu Normalnego. Przykładowo, po zmianie dzwonka w profilu Normalny, zmienia się również dzwonek w profilach

Głośno, Średnio i Tylko połączenia telefoniczne. Jeżeli użytkownik nie chce, aby niektóre ustawienia były automatycznie

zmieniane po zmianie odpowiedniego ustawienia w profilu Normalnym, może samodzielnie dokonać zmian w

zainstalowanym profilu.
Informacje pokrewne

Ikony profili dźwięków i alarmów,

170

Podręcznik użytkownika

Dzwonki, dźwięki i alarmy

170