BlackBerry Torch 9810 - Ikony profili dźwięków i alarmów

background image

Ikony profili dźwięków i alarmów

Ikona aktywnego profilu dźwięków i alarmów pojawia się w górnej części ekranu głównego, pod datą. Możesz kliknąć tę
ikonę, aby zmienić profil dźwiękowy lub opcje powiadomień. Możesz na przykład zmienić głośność, dzwonek dla niektórych
profili lub dodać własny profil.

Profil Normalny

Profil Tylko połączenia

telefoniczne

Profil Głośno

Profil Własny

Profil Średnio

profilu Cicho

profilu Tylko wibracja

profilu Wszystkie alarmy

wyłączone