BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu

background image

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Alarm zmień wartości w polach Dźwięk alarmu, Głośność, Czas drzemki i Wibracje.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Dzwonki, dźwięki i alarmy

173