BlackBerry Torch 9810 - Zmiana kompozycji

background image

Zmiana kompozycji

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Ekran.

3.

W sekcji Kompozycja kliknij jedną z kompozycji.

4.

Kliknij polecenie Aktywacja.

Aby usunąć kompozycję, kliknij ją. Kliknij przycisk Usuń.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu,

250

Podręcznik użytkownika

Ekran

249