BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie folderu z ekranu głównego

background image

Dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie folderu z ekranu głównego

Na ekranie głównym wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Aby dodać folder, naciśnij klawisz

> Dodaj folder. Wpisz nazwę folderu. Kliknij przycisk Dodaj.

• Aby zmienić nazwę folderu, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Edytuj folder. Wpisz nazwę folderu.

Kliknij Zapisz.

• Aby usunąć folder, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Usuń.