BlackBerry Torch 9810 - Organizowanie ikon aplikacji – informacje

background image

Organizowanie ikon aplikacji – informacje

Ikony aplikacji mogą pojawiać się na ekranie głównym lub w folderach na ekranie głównym. Jeśli niektóre ikony aplikacji są

niewidoczne, mogą one być ukryte. Można ustawić opcję wyświetlania wszystkich ikon aplikacji na ekranie głównym lub w

folderach, wybierając odpowiednią pozycję menu Pokaż wszystkie ikony na ekranie głównym.
Można zmienić kolejność ikon aplikacji, aby określić które z nich mają pojawiać się na ekranie głównym jako pierwsze.

Możliwe jest także tworzenie i kasowanie folderów, dostosowywanie wyglądu ikon tworzonych folderów oraz przenoszenie

ikon aplikacji do i z folderów.
Można także określić, które panele mają być wyświetlane na ekranie głównym, wybierając pozycję menu Zarządzaj

panelami na ekranie głównym.