BlackBerry Torch 9810 - Przenoszenie ikony aplikacji

background image

Przenoszenie ikony aplikacji

1.

Na ekranie głównym lub w folderze aplikacji zaznacz ikonę aplikacji.

2.

Naciśnij klawisz

.

• Aby przenieść ikonę aplikacji w inne miejsce na ekranie głównym, kliknij opcję Przenieś. Kliknij nowe miejsce.
• Aby przenieść ikonę aplikacji do folderu aplikacji, kliknij polecenie Przenieś do folderu. Kliknij folder aplikacji.
• Aby przenieść ikonę aplikacji z folderu aplikacji, kliknij polecenie Przenieś do folderu. Kliknij opcję Strona główna

lub folder aplikacji.