BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie, ukrywanie lub znajdowanie ikony aplikacji

background image

Wyświetlanie, ukrywanie lub znajdowanie ikony aplikacji

Pewne kompozycje nie pozwalają na ukrywanie niektórych ikon aplikacji. Można również ukryć opcjonalne aktualizacje
oprogramowania BlackBerry Device Software.

Na ekranie głównym lub w folderze wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyświetlić wszystkie ikony aplikacji, na pasku nawigacyjnym kliknij Wszystko.
• Aby ukryć ikonę aplikacji, zaznacz ją. Naciśnij klawisz

> Ukryj ikonę. Jeśli ikona jest wyświetlana w innych

panelach, można ją ukryć we wszystkich panelach lub tylko w bieżącym panelu.

• Aby wyświetlić wszystkie ukryte ikony aplikacji, naciśnij klawisz

> Pokaż wszystkie ikony.

• Aby zatrzymać ukrywanie ikony aplikacji, zaznacz ją. Naciśnij klawisz

> Odkryj ikonę.

• Aby ukryć ikonę

, kliknij ikonę opcji. Kliknij Urządzenie > Aktualizacje oprogramowania. Zaznacz wersję

oprogramowania. Naciśnij klawisz

> Ukryj.

• Aby wyświetlić wszystkie ukryte aktualizacje BlackBerry Device Software, kliknij ikonę opcji. Kliknij Urządzenie >

Aktualizacje oprogramowania. Naciśnij klawisz

> Pokaż wszystko.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu,

250

Podręcznik użytkownika

Ekran

246